Höjd tobaksskatt kan minska supandet. Det visar en ny studie som publiceras online av tidskriften Alcoholism/Clinical and Experimental Research. I undersökningen var höjd cigarettskatt kopplad till minskad intensivkonsumtion av alkohol bland manliga rökare.

Det är också välkänt att höjd tobaksskatt är ett effektivt sätt att minska rökningen. I den nu aktuella studien ville forskarna därför se om de kunde finna något samband mellan tobaksskatter och konsumtionsmönstren av alkohol. Forskarna fokuserade på berusningsdrickande – att dricka en stor mängd alkohol vid ett och samma tillfälle. De analyserade uppgifter om alkoholvanorna hos 21 473 män och kvinnor i USA och under perioderna 2001-2002 respektive 2004-2005. Hälften av deltagarna bodde i delstater som höjde cigarettskatten mellan dessa två perioder.

Resultatet av analysen visar att de män som bodde i stater där cigarettskatten höjdes minskade sitt berusningsdrickande efteråt. De berusningsdrack vid i genomsnitt sju färre tillfällen per år – en minskning med 22 procent – och drack också något mindre per tillfälle. Bland kvinnor syntes ingen sådan förändring, vilket forskarna tror kan bero på att de amerikanska männen dricker mer än kvinnorna och att genomslaget därför blir statistiskt tydligare.

När olika åldersgrupper studerades, såg forskarna att skattehöjningar hade samband med minskat berusningsdrickande bland unga vuxna i åldrarna 18–29 år och bland rökare över 49 år. Bland deltagare som inte rökte syntes ingen förändring av alkoholvanorna.

Läs vidare