Särskilt glad över kommunstyrelsens beslut är alkohol- och drogsamordnaren Agneta Roberts. Vid ett möte i våras med kommunens Folkhälso- och trygghetsråd orienterade tobaksansvariga Anna Nicolaisen i region Jämtland Härjedalen om Tobacco Endgame.

Det väckte stort intresse och Agneta Roberts fick i uppdrag att utarbeta ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen, som hon vid ett möte i juni informerade om Tobacco Endgame. I september kom beslutet.

– Det är ett beslut som också stärker vårt eget tobakspreventiva arbete, säger Agneta Roberts. Vi har rökfri arbetstid sedan april 2011, men behöver göra förbudet effektivare genom att t ex skriva in rökfri arbetstid i alla kontrakt om nyanställningar och vikariat. Vi har möjlighet att i en ny folkhälsoplan som är under arbete få med sådana åtgärder.

– Föräldrarnas engagemang mot rökning bland skolbarnen är också viktigt. Där har vi haft framgång med tobaksfri duo, som skolorna sedan tre år tillbaka arbetar aktivt med. Vi skapar också fler rökfria miljöer för att skydda barnen.

– Det är bäst om vi alla kan hjälpas åt. Något som kanske är enklare i en kommun som Härjedalen, stor till ytan men med knappt 10 000 invånare.

Kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke (S) är med i tobaksfri duo med sin 15-årige son som går i årskurs nio.

– Det kändes att det var viktigt när vi gick tillsammans och skrev kontrakt, säger hon. Det har gått bra. Om barnen låter bli tobak borde också vi vuxna klara av det.

Gunilla Zetterström Bäcke ser också i stödet till Tobacco Endgame en hälsofrämjande möjlighet att utveckla det tobakspreventiva arbetet i kommunen och på det sättet förbättra folkhälsan.

– Vi vill att kommunens invånare ska må bra, säger hon.

Det är nu 81 organisationer som stöder Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025. Bland dem tre regioner, varav Jämtland Härjedalen är en.

Läs mer

Läs vidare