– Men det som står i TF gäller tryckta skrifter och cigarettpaket är definitivt inte tryckta skrifter.

Det säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, till Tobaksfakta.

– Jag förstår inte hur tanken uppstått. Det är en missuppfattning. TF är tydlig i sin definition av tryckta skrifter.

– Det förvånar mig att utredaren av anpassningen av den svenska tobakslagen till EU:s tobaksproduktdirektiv och tilläggsdirektivet om bl a neutrala paket bedömer att det kan vara nödvändigt med en grundlagsändring för att införa neutrala paket.

– Det finns sedan flera decennier ett undantag från TF:s skydd som gäller kommersiella annonser för marknadsföring av tobak och alkohol. Det är nionde paragrafen i kapitel 1.

– Det är den paragrafen som skulle ändras om det fattas beslut om en grundlagsändring.

– En risk med att specificera neutrala paket är att man öppnar för en serie av undantag som slutligen leder till att grundlagen inte längre fungerar.

Regeringen beslutade i början av februari om ett tilläggsdirektiv till mediegrundlagskommittén med uppdraget att analysera hur en reglering av neutrala förpackningar förhåller sig till tryckfrihetsförordningen. Om det visar sig att en grundlagsändring är nödvändig ska utredningen lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen ska vara klar till den 1 september.

Professor Nergelius säger att om regeringen omgående införde neutrala paket utan någon grundlagsändring skulle det ske utan problem.

– Diskussionen om en grundlagsändring är en skendebatt, hävdar han.

Läs vidare