Under tiden marknadsförs e-cigaretter som aldrig förr via internet på den svenska marknaden. Frågan om detta är tillåtet eller ej, är svår att få något klart svar om.

– Läget är egentligen oklart, men vi vidtar inga nya åtgärder förrän vi får besked från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Elin Maria Gustafsson, handläggare vid Läkemedelsverket i Uppsala.

Som Tobaksfakta tidigare rapporterat om, anser Läkemedelsverket att e-cigaretter med nikotin faller under läkemedelslagstiftningen. Eftersom inga e-cigaretter är läkemedelsgodkända får e-cigaretter med nikotin, enligt Läkemedelsverkets mening, inte säljas i Sverige. I fjol förbjöd myndigheten ett skånskt företag att fortsätta med sin försäljning av e-cigaretter.

Företaget överklagade till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Båda domstolarna gick på Läkemedelsverkets linje och bedömde e-cigaretter med nikotin som läkemedel. Kammarrätten motiverade sitt beslut med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid exempelvis rökavvänjning.

Företaget överklagade dock till den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen. Denna tar inte upp alla ärenden som överklagas dit utan bara sådana som kan bli prejudikat, det vill säga ge lägre domstolar vägledning i fortsatt rättsskipning. Beslutet om att pröva e-cigarettmålet eller ej kommer sannolikt före sommaren.

Den sittande statliga utredningen om svenskt genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv och andra tobaksförebyggande åtgärder, har också e-cigaretterna på sitt bord. Enligt EU:s tobaksproduktdirektiv kan medlemsländerna till stor del själva bestämma om e-cigaretter ska räknas som läkemedel eller som tobaksprodukter. I ett delbetänkande tidigare i år redogjorde utredaren för det komplicerade juridiska läget när det gäller e-cigaretter. Utredningen ska komma med sitt slutbetänkande, inklusive lagförslag om e-cigaretter, 1 mars 2016. Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ärendet väntas få betydelse för vad utredningen kommer att föreslå.

Här kan du ladda ned vårt faktablad om e-cigaretter.

Läs vidare