– Det är inte självklart att det inte skulle kunna gå utan en sådan ändring, men det är ändå tveksamt att tryckfrihetsförordningens undantag för tobaksreklam skulle fungera med en reglering som helt styr förpackningens utseende, säger Göran Lundahl till Tobaksfakta.

I tobaksutredningens uppdrag ingår inte att föreslå ändringar av någon grundlag. Därför anmäler Lundahl sin bedömning till regeringen.

En annan utredning, grundlagskommittén, har i uppdrag att föreslå grundlagsändringar, så den kan föreslå förändringar även av tryckfrihetsförordningen.

Problemet är att den utredningen inte ska redovisa sina förslag förrän i september 2016. Tobaksutredningen ska vara klar 1 mars. För en grundlagsändring krävs dessutom beslut av två riksdagar med mellanliggande val. Så det blir ett helt annat tidsperspektiv.

Göran Lundahl gjorde sin anmälan flera månader innan utredningen ska redovisas för att ge regeringen mer tid att analysera och ta ställning till problemet.

Det som anses som ett unikt svenskt förhållande är att även förpackningar betecknas som tryckt skrift i tryckfrihetsförordningen, TF, och inte får censureras.

Samtidigt skyddar TF saklig information som behövs i upplysande syfte. Det gör att producenter av t ex tobak tvingats att trycka varningstexter sedan 1975, och numera även varningsbilder.

Både tobaksindustrin och föregående regering åberopade TF för att motarbeta att utrymmet för varningar ökades till 65 procent i det nya tobaksproduktdirektivet.

– Vi delade inte den uppfattningen. Man måste titta på förpackningarnas särart och vad de innehåller för produkt. Det är ju skillnad på en mjölkförpackning och ett cigarettpaket, sa Göran Lundahl till Tobaksfakta i en intervju i somras.

– Det som också faller utanför TF:s skyddsram är kommersiella intressen. Särskilt när det gäller tobak finns det ett undantag för reklam, som därmed får regleras i lag. Därför säger vi i utredningens delbetänkande att den yta som finns kvar för tillverkaren att disponera handlar i grunden om möjligheten att publicera ett kommersiellt budskap.

– Ett argument för neutrala förpackningar är att man även på dem får visa ett kännetecken som särskiljer förpackningarna. Men hittar vi inte någon annan lösning än en grundlagsändring ska vi enligt direktivet anmäla det till regeringen.

Tidigare intervju med Göran Lundahl

Läs vidare