Folkhälsomyndigheten framhåller tydligt att remissvaret gäller förpackningar avseende tobak och liknande produkter, tobaksfria
nikotinprodukter samt tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett
likartat sätt som tobaksvaror.

Läs hela remissvaret här

Läs vidare