Tobaksindustrins intressen kolliderar brutalt med folkhälsans alla intressen. Varje år säljer tobaksbolagen cigaretter i världen för nästan 2 000 miljarder SEK. Tobaken inklusive tobaksbruket påverkar alla FN:s 17 hållbarhetsmål negativt och medför enorma konsekvenser för såväl hälsan, som miljön och samhällsekonomin. För en hållbar utveckling behöver tobaksbruket minska och helst försvinna.

För att det ska ske behöver både allmänhet och politiker få aktuell kunskap inom området. I julkalendern ger Tobaksfakta den kunskapen, ett budskap för varje dag.  Hjälp oss gärna att sprida kalendern genom att gå in på Facebook och dela!

Klicka här för att komma till Facebook. 

Läs vidare