– Informationen om att priset gått till ett företag vars intäkter till största delen härrör från tobaksproduktion blev en chock för UNDP, skriver hon i en reaktion på det brev som den ideella organisationen Framework Convention Alliance, FCA, skrev till henne och till svenska Sida, samt till ministrarna Gunilla Carlsson och Lena Ek. FCA krävde där att priset skulle återkallas.

– Syftet med priset, WBDA, är att dra uppmärksamhet till och uppmuntra den roll som privata företag kan ha som stöd för att nå FNs Milleniemål och för en allmänt hållbar utveckling, skriver Helen Clark.

– Olyckligtvis verkar det som om de kriterier prisjuryn tillämpat inte innehållit några undantag för företag inom vissa sektorer, som t ex tobaksindustrin. Prisorganisationen och dess partner UNDP, Internationella handelskammaren, the International Business Leaders Forum – och deras sponsorer – de svenska och holländska regeringarna samt UN Global Compact, stöder inte tobaksindustrin på något sätt, men någon sådan princip tillämpades inte i urvalsprocessen.

– Det är en allvarlig miss, skriver Helen Clark, och tillägger att UNDP inte kommer att stödja prisverksamheten i fortsättningen om företag som tobaksbolag inte utesluts.

– UNDP ser nu över sina egna riktlinjer för att utesluta att samma misstag upprepas. Riktlinjerna ska tillämpas i alla sammanhang där UNDPs symbol ska användas. Vi kommer också att nära samarbeta med andra FN-organ för att stärka medvetenheten på det här området i processer på skilda områden.

Tobaksfakta har tidigare rapporterat om Sidas svar på brevet från FCA. Där utlovas också att krav kommer att ställas på uteslutning av tobaksbolag, om myndigheten beslutar att fortsätta stödja prisverksamheten.

Fotnot: UN Global Contact är en strategisk policy för företag som i sin verksamhet tillämpar tio universellt antagna principer ifråga om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Läs vidare