Studien visar att Feministiskt initiativ prioriterar alla delar i Tobakskonventionen mycket högt. I motsats till Moderaterna och Sverigedemokraterna ser Feministiskt initiativ att tobaksproblemet bara kan lösas genom en kombination av regleringar som hindrar tobaksindustrin ifrån att rekrytera nya konsumenter, och åtgärder som hjälper dem som vill sluta med tobak. Partiet vill se åtgärder som högre tobaksskatt och en satsning på information och utbildning kring rökavvänjning.

Bilden:Farida al-Abani, socialpolitisk talesperson, svarade på frågorna för Feministiskt initiativ.

Läs alla svar från Feministiskt initiativ här.

Varför är Feministiskt initiativ med i Tobaksfaktas studie av riksdagspartierna?

Tobaksfaktas undersökning av riksdagspartiernas tobakspolitik genomfördes första gången 2014. Då medverkade inte Feministiskt initiativ, som är ett parti som kandiderar till riksdagen och som haft en plats i EU-parlamentet sedan 2014.

Inte heller när den ursprungliga studien genomfördes 2018 medverkade partiet. Tobaksfakta har dock efter att studien publicerats beslutat att låta Feministiskt initiativ vara med, och svaren på deras frågor har lagts som en bilaga till studien. Tobaksfakta anser det vara av vikt att redovisa var partiet står i tobakspolitiska frågor, eftersom de har möjlighet att bli ett riksdagsparti efter valet. En annan aspekt som gör det intressant att ta del av Feministiskt initiativs tobakspolitik är att WHO:s tobakskonvention slår fast att jämställdhet är ett mycket viktigt perspektiv inom tobakspolitiken, och som bör genomsyra alla tobaksåtgärder.

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att förutom Feministiskt initiativ så prioriterar också Vänsterpartiet och Miljöpartiet tobaksfrågan högt. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare