FDA har nu förbjudit nästan 950 000 e-cigaretter och relaterade produkter från många märken, främst på grund av deras potentiella risk för minderåriga, rapporterar The Guardian.

Några av produkterna finns dock redan på marknaden. För att få vara kvar måste företagen visa att deras e-cigaretter gynnar folkhälsan. I praktiken innebär det att företagen ska bevisa att vuxna rökare som använder produkterna sannolikt kommer att sluta eller minska sin rökning, och att det är osannolikt att tonåringar fastnar i ett e-cigarettbruk.

FDA har tidigare sagt att man ska prioritera beslut om de marknadsledande märkena, varav Juul är det mest populära, men det beslutet är alltså uppskjutet.

Föräldrar, politiker och antitobaksförespråkare har i åratal försökt få FDA att förbjuda Juuls e-cigaretter, som många anser orsakar ökningen e-cigarettanvändning bland ungdomar.

Sedan augusti 2016 har e-cigaretterna bedömts som tobaksprodukter i USA och därigenom är de FDA:s ansvarsområde. Därmed måste leverantörerna ansöka om tillstånd att sälja produkterna, ett så kallad PMTA, premarket tobacco authorization. Tillståndet innebär att produkterna är förenliga med den standard för skydd av folkhälsa som FDA ska tillämpa för att få säljas. Tidsfristen för att lämna in en ansökan har flyttats fram i olika omgångar. Tekniskt sett är alltså alla e-cigaretter på den amerikanska marknaden ännu olagliga, som vi har berättat i en tidigare artikel.

Läs vidare