• Informera och opinionsbilda om att flertalet AP-fonder har placeringar i tobaksindustrin. Detta strider mot 5.3 i tobakskonventionen.
  • Se till att din verksamhet har en policy för eventuella kontakter med tobaksindustrin och dess allierade.
  • Du som arbetar med tobaksundervisning: Väck diskussion om tobaksindustrins arbetsmetoder! Det är ett effektivt sätt att påverka inställningen till tobak och i förlängningen även tobaksvanorna.
  • Du som arbetar med folkhälsa lokalt eller regionalt: Avstå från alla typer av samarbeten med tobaksindustrin och dess allierade, med hänvisning till 5.3.
  • Du som arbetar med folkhälsoplanering och strategier: Sprid kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder i många olika sammanhang. Denna kunskap behövs både bland politiker och hos allmänheten och ger bredare perspektiv på frågan än att enbart fokusera på hälsorisker.
Läs vidare