Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser. Sedan dess har det tillkommit över tusenolika ämnen som numera utgör närmare tio procent av cigaretternas vikt.

I många fall används kombinationer av tillsatser. Ett exempel är ammoniak som bidrar till att nikotinet når hjärnan fortareoch ger en kraftigare kick hos rökaren. Tillsatt socker gör röken mindre irriterande och ger nikotinet starkare effekt.

Kakao tillsätts både för att det smakar bra och för att det innehåller ett ämne som vidgar luftvägarna så att röken tränger längre ner i lungorna och kroppen exponeras för mer nikotin och tjära. Levulinsyra ökar nikotinhalten i röken och gör hjärnan mer mottaglig för nikotin.

Till följd av tobaksproduktdirektivet 2016 är nu vissa smaktillsatser förbjudna i Sverige, och andra är på gång att förbjudas, men fortfarande finns ingen begränsing för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. När det gäller just snus så bestämmer Sverige själva om detta.

Smaktillsatserna är också den största förklaringen till den explosiva utvecklingen av antalet snusmärken sedan millennieskiftet. Idag finns det snus som smakar till exempel mint, vanilj, lakrits, choklad, lime, viol och apelsin. Vad gäller e-cigaretter visar en studie från 2014 att det då fanns över 7 000 e-cigarettsmaker.

Smaksättning av tobak i kombination med färgglad design utgör ett allvarligt problem då det bidrar stort till att locka tusentals barn och ungdomar att börja bruka tobak och e-cigaretter varje år.

Läs vidare