Av den här rapporten framgår att Sveriges tobakspolitik är långt ifrån att ligga i framkanten av den internationella utveckling där vi tidigare befann oss. I stället halkar Sverige efter jämfört med de nordiska grannländerna och övriga Europa.

Medvetenheten om WHO:s Ramkonvention för tobakskontroll är helt otillräcklig och måste öka hos såväl politiker, och andra beslutsfattare, som allmänheten. Sverige måste aktivt utveckla sin tobakspolitik i takt med det internationella arbete som görs inom ramen för Tobakskonventionen. Hittills har Sverige nonchalerat de nya rekommendationerna.

Läs vidare