Tobakslagen kom till 1993 för att begränsa de hälsorisker och andra problem som tobaksbruk och passiv rökning för med sig. Tobakslagen innehåller bestämmelser om

  • rökfria områden ute och inne
  • rökfri arbetsmiljö
  • hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning
  • reglering av handel med och införsel av tobaksvaror
  • begränsningar av marknadsföring av tobak
  • vad tobaksvaror får innehålla och hur detta kontrolleras
Läs vidare