Det är några av slutsatserna av en intervjustudie om hälsovarningar på tobak som EU-kommissionens hälsodirektorat låtit genomföra i EUs 27 medlemsländer.

EU är på väg att införa nya varningstexter på tobaksprodukter och ett syfte med studien var att undersöka vilka av de 24 textförslagen som bör väljas. Hälsodirektoratet lät genomföra 270 djupintervjuer spridda över EU-länderna. Bland de intervjuade fanns rökare, före detta rökare och personer som aldrig rökt.

De flesta av de intervjuade sade att de inte längre lägger märke till de nuvarande varningstexterna på tobaksprodukter. Man har blivit så van vid varningarna att man inte tänker på dem.

Intervjupersoner som hade erfarenhet av bildvarningar ansåg att sådana har större effekt än texter och är lättare att komma ihåg. De ansåg därför att varningsbilder bör användas mer, antingen ensamma eller i kombination med texter.

De intervjuade menade att varningstexter bör bytas ofta, vara raka och kortfattade och gärna ta upp konkreta och väl bevisade hälsoeffekter av rökning. Särskilt stort intryck gör, enligt de intervjuade, texter som tar upp olika cancerrisker eller hur barn påverkas. Det kan också ha stark effekt om man informerar om en tidigare okänd hälsorisk.

De 14 texter som direktoratet efter intervjustudien rekommenderar är följande (Tobaksfakta har översatt från engelska):

 • Rökning orsakar 9 av 10 fall av muncancer
 • Rökning orsakar mun- och halscancer
 • Rökning fördubblar risken för cancer i livmoderhalsen
 • Rökning förstör dina lungor
 • Rökning orsakar hjärtinfarkter
 • Rökning kan döda ditt ofödda barn
 • Din rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
 • Sluta nu och fortsätt leva – för dina barns skull
 • Rökning gör det svårare att få barn
 • Rökning försämrar din sexuella förmåga
 • Rökning orsakar stroke och svår funktionsnedsättning
 • Rökning orsakar benamputationer ELLER Rökning orsakar leukemi
 • Rökning orsakar blindhet ELLER Rökare dör tidigare
 • Om du röker, röker dina barn

Här kan du ladda ned hela rapporten som pdf!

Läs vidare