Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta, som kommentar till den läcka om neutrala cigarettpaket och fortsatt förbud för snusexport i EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som DN publicerat den 12 september.

En tjänsteman på Hälsodirektoratet säger till Tobaksfakta att de neutrala förpackningarna fortfarande endast är ett av de alternativ som man fortlöpande diskuterar. Det slutgiltiga förslaget kommer att offentliggöras i slutet av november.

För närvarande cirkulerar direktivförslaget bland delegater i de olika EU-direktoraten vilket ger ökade möjligheter till läckor.

Enligt Dagens Nyheters uppgiftslämnare kommer inte bara exportförbudet för svenskt snus att bestå utan export av all rökfri tobak, tuggtobak och nässnus att förbjudas från de länder där produkterna tillverkas.

– Det är väntat att EU inte kommer att lätta på exportförbudet för snus, säger Margaretha Haglund. Snus är en hälsofarlig och starkt beroendeframkallande produkt.

– För att direktivförslaget ska kunna lotsas igenom EU-systemet behöver EU-kommissionen stöd och det är hög tid för svenska beslutsfattare att sluta stödja tobaksindustrin och i stället värna om barns och ungdomars hälsa.

Förslaget om nytt tobaksproduktdirektiv var tillgängligt för allmän remiss under några månader 2010. I Sverige har debatten om direktivet enbart handlat om snuset, som var en av sex punkter där det på samtliga fanns tre alternativ att välja mellan, i snusets fall fortsatt exportförbud, att släppa det fritt inom EU eller att förbjuda export av all rökfri tobak.

Övriga punkter handlade om nya produkter som t ex e-cigaretter och nikotindrinkar, vidare obligatoriska bildvarningar och möjligheten att införa neutrala standardiserade paket utan varumärkesloggor (som DN-läckan handlar om), kontroll av tillsatser, främst smaktillsatser som lockar unga människor att testa tobak, samt exponeringsförbud för tobaksvaror för att minska tillgängligheten.

Läs vidare