Avtalet kom till sedan EU-kommissionen hade stämt tre globala tobaksjättar – Philip Morris International, R.J. Reynolds och Japan Tobacco International – för deras inblandning i bland annat omfattande cigarettsmuggling som medförde stora skatteförluster för EU-länderna.

Tvisten med Philip Morris löstes genom att tobaksbolaget och EU 2004 ingick ett avtal. Avtalet har under 12 år inneburit årliga mångmiljardbetalningar från Philip Morris till EU samt en skyldighet för bolaget att vidta en rad åtgärder för att förhindra smuggling av dess cigaretter.

På lördag, 9 juli, löper avtalet ut. Det fanns ett förslag om förnyelse, men efter massiv opinionsbildning mot detta förslag meddelar nu EU-kommissionen att det inte blir något nytt avtal med Philip Morris. Därmed går kommissionen på samma linje som EU-parlamentet.

EU-kommissionär Kristalina Georgieva, som ansvarar för ärendet, har skrivit till Philip Morris och till EU:s medlemsstater att ”det finns inget behov av en förlängning av PMI avtalet”. Hon anser att EU:s tobaksproduktdirektiv och den internationella tobakskonventionen erbjuder ”de bästa instrumenten för att bekämpa olaglig handel”.

Ett viktigt skäl att inte förnya avtalet är att det strider mot tobakskonventionens artikel 5.3 som kräver att regeringar inte låter tobaksbolag påverka folkhälsopolitiken.

Liknande avtal finns mellan EU och British American Tobacco, Japan Tobacco och Imperial Brands. Men dessa erbjudanden behöver inte förnyas förrän tidigast 2022.

Läs vidare