E-cigaretter, som har blivit allt mer populära, innehåller inte tobak utan en nikotinvätska som upphettas. Användaren andas in den upphettade nikotinfyllda ångan.

När tobak förbränns kan nikotin omvandlas till nitrosaminer. En del av dem är cancerframkallande. Den potentiella cancerframkallande effekten av konventionell tobaksrök bedöms genom att man mäter nitrosaminnivån i kroppsvätskor. Metoden har anpassats för att undersöka de potentiella cancerframkallande effekterna av ånga från e-cigaretter.

E-cigaretter har lägre nivåer av tobaksspecifika nitrosaminer, TSNA, än konventionella cigaretter. Därför har man tidigare trott att de är mindre skadliga för användaren än rökcigaretter.

I den nu aktuella studien från New York University exponerades 40 möss för ånga från e-cigaretter fyra timmar om dagen fem dagar i veckan i 54 veckor. Nio stycken, 22,5 procent av mössen, utvecklade lungcancer och 23 möss, 57,5 procent, fick cellförändringar i urinblåsan.

”Det är väl etablerat att tobaksrök utgör ett enormt hot mot människors hälsa, men det hot som ångan från e-cigaretter utgör för människor är ännu inte känt och motiverar en djupgående utredning”, skriver forskarna.

På råttor har man i tidigare studier inte kunnat framkalla lunchcancer genom att långtidsexponera dem för luft med nikotintillsats. Att det nu gått med nikotinånga från e-cigaretter spekulerar forskarna kan bero på att innehållet i e-cigarettvätskan är mer ”finfördelad” vilket gör att den tränger längre in i luftrörsträdet.

Läs studien här: electronic-cigarette smoke induces lung adenocarcinoma and bladder urothelial hyperplasia in mice

 

Läs vidare