Det säger advokaten Ketil Bøe Moen vid norska myndigheten Regeringsadvokaten till Tobaksfakta.

Han är regeringens juridiska ombud i den process mellan Philip Morris norska dotterbolag och norska staten vars huvudförhandling började 4 juni i Oslo tingsrätt och avslutades den 13 juni.

Philip Morris Norway stämde i mars 2010 den norska staten för det exponeringsförbud för tobaksvaror som infördes från januari det året. Tobaksbolaget motiverade sin stämning med att förbudet bryter mot reglerna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, som omfattar såväl EU som de kvarvarande Efta-länderna, varav Norge är ett. Det innebär att EUs regler om fri rörlighet för varor och konkurrenspolitik även gäller i Norge. Men det finns även regler för skydd av folkhälsan inom EES som kan tillämpas när det gäller tobak.

Tobaksbolaget hävdade att exponeringsförbuden i Norge och andra länder inte har minskat minderårigas rökning och därför inte har någon effekt på folkhälsan.

Advokat Moen berättar att experter från Storbritannien och USA vittnade i tingsrätten om tydliga minskningar i minderårigas rökning efter exponeringsförbud. Även i Norge har sådana positiva effekter konstaterats i undersökningar både 2011 och 2012.

Andra länder, som inte vittnade på plats, bidrog med rapporter om vad som hänt sedan exponeringsförbud införts, bl a Kanada, där samtliga provinser och territorier har förbud från olika tidpunkter och där man dokumenterat allt större minskning av tonårsrökning ju längre förbuden har existerat.

Argumenten för exponeringsförbud har stärkts påtagligt, säger Ketil Bøe Moen, som i egenskap av regeringens advokat ändå inte vill uttala sig om vilken utgången kan bli av processen.

Domen, som avgör om exponeringsförbudet strider mot lagar och avtal eller kommer att fortsätta, faller under loppet av augusti, men före den 31.

Läs vidare