Tid: Tisdagen den 2 juni kl 13.00-15.00

Plats: Din dator/telefon. När du anmält dig skickar vi inbjudan med länk via Zoom.

Läs programmet här!


Varmt välkomna!
Göran Boethius, Tobaksfakta
Lena Sjöberg, Yrkesföreningar mot Tobak

Anmälan till digitalt Tobacco Endgame-seminarium 17 nov

Läs vidare