Andra uppmaningar i uppropet är att Sverige ska

  • stoppa tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken.
  • införa lagar om exponeringsförbud för tobaksprodukter och standardiserade, neutrala tobaksförpackningar.
  • förstärka resurserna för det tobaksförebyggande arbetet på alla nivåer.

Här kan du ta del av uppropet i sin helhet.

Läs vidare