4 500 barn i klasserna 5, 7 och 9 i slumpvis utvalda skolor över hela Danmark har deltagit.

I genomsnitt är det sju procent av dessa barn som nyligen rökt e-cigaretter.

Största andelen finns bland 15-åringarna med 15 procent, medan fem procent av 13-åringarna har rökt och en procent av elvaåringarna.

Det är i alla åldersgrupper pojkar som röker mest. Bland 15-åringarna röker närmare 17 procent av pojkarna och drygt 12 procent av flickorna.

En undersökning som gjordes 2012 visade att det då endast var tre procent av ungdomarna i åldersgruppen 15-19 år som rökt e-cigaretter.

Professor Pernille Due, som lett undersökningen, konstaterar att rökningen av e-cigaretter bevisligen ökat eftersom det är så många fler rökare bland dagens 15-åringar än i hela gruppen 15-19-åringar för fyra år sedan.

Andelen på 15 procent rökare av e-cigaretter bland 15-åringarna är densamma som andelen rökare av vanliga cigaretter.

– Vi har inte hunnit analysera talen närmare, säger professor Due till Tobaksfakta, och därför vet vi ännu inte i vilken utsträckning bruket av e-cigaretter och vanliga cigaretter överlappar varandra.

I undersökningen ingick en fråga om vilken typ av vätska som rökarna använder i e-cigaretterna. En tredjedel svarade att de alltid använder vätskor som innehåller nikotin.

En fråga om användning av e-cigaretter i Sverige fanns med i undersökningen Skolelevers drogvanor 2014 från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

25 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna i årskurs nio svarade att de provat e-cigaretter. Motsvarande siffror för gymnasieskolan var 26 respektive 21 procent.

Yngre årskullar än eleverna i årskurs nio finns det ingen svensk undersökning om.

Länk till SDU

Skolelevers drogvanor

Läs vidare