Dödsfall från krig och sjukdomar är svåra att beräkna, men även uppskattningar kan avslöja hur det ser ut. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att 100 miljoner personer dog av tobaksrelaterade sjukdomar under 1900-talet. Första världskriget orsakade mellan 8,5 och 16,5 miljoner människors död, siffrorna innefattar både civila och militärer. Andra världskriget ledde till någonstans mellan 40 och 72 miljoner döda.

Även om man tar de högsta siffrorna så ledde tobaksbruk alltså till fler dödsfall än de båda världskrigen tillsammans.

I många av världens länder erbjuder tobaksindustrin gratis cigaretter till 13–15-åringar, vilket är en av anledningarna till att WHO använder termen ”epidemi” för att beskriva tobaksrelaterade sjukdomar. Organisationen varnar för att om den pågående trenden fortsätter kan tobaken orsaka en miljard dödsfall under detta sekel.

Läs artikeln i The Guardian: Cigarettes or war: which is the biggest killer?

Läs vidare