Den uppmaningen riktar EU-parlamentarikern Carl Schlyter, Miljöpartiet de gröna, till den svenska regeringen. Han menar att regeringen genom ett beslutsamt agerande av detta slag fortfarande kan övertyga EU om att låta Sverige bestämma om snusets innehåll.

– Om Sverige vill behålla möjligheten att reglera snuset, måste vi visa att vi verkligen har för avsikt att göra det också. Det är den enda seriösa hållningen och det enda som kan få övriga EU att låta oss själva ta ansvar för snuset.

Carl Schlyter är vice ordförande i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – det utskott som för närvarande förbereder parlamentets ställningstagande till EU-kommissionens förslag om nytt tobaksproduktdirektiv. Han är starkt kritisk mot den svenska regeringens kampanj för att få EU att i det nya direktivet slopa säljförbudet för snus. Carl Schlyter anser att regeringens hållning har bidragit till att kommissionen i sitt förslag inkluderar snuset i förbudet mot smaktillsatser i tobak.

Kommissionens förslag om förbud mot smaktillsatser även i snus har väckt protester från svenskt håll, protester som går ut på att om Sverige är det enda land där EU tillåter att snus får säljas så ska EU inte lägga sig i vad det innehåller. Enligt Carl Schlyter bygger de protesterna ofta på ett missförstånd om vad EU och Sverige en gång i tiden kom överens om angående snuset:

– När Sverige gick med i EU fick vi ett permanent undantag från förbudet att sälja snus. I det anslutningsfördrag som skrevs kan man läsa att snusförsäljningen får fortsätta i Sverige. I sammafördrag lovar Sverige att inte marknadsföra snuset som livsmedel och att inte exportera det till andra EU-länder. Men det står inget om att EU inte ska reglera snusets innehåll, den rätten har EU i själva verket hela tiden behållit!

– Detta kommer som en chock för svenska folket nu eftersom EU-förespråkarna med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen aldrig informerade om denna begränsning .

Carl Schlyter tycker att det i den uppkomna situationen ändå vore bäst om EU avstod från att reglera snusets innehåll och överlät det till Sverige.

– Jag känner en viss lojalitet mot de svenskar som blivit lurade att tro att Sverige får bestämma själv om snuset. Det är också på något vis en logisk ståndpunkt att det är Sverige som reglerar snuset eftersom det bara får säljas här, säger han.

– Jag har intrycket att många andra länder har en viss förståelse för att Sverige vill ha ansvaret för snusfrågan. Men ska vi få gehör för den linjen så måste regeringen omedelbart sluta driva arbetet mot exportförbudet och i stället kraftfullt visa att vi har för avsikt att skydda våra barn och ungdomar genom att förbjuda godissmaker i snus! Att skydda våra unga mot tobaksindustrins marknadsföring är också något som vi lovat att göra genom att ansluta oss till den internationella tobakskonventionen.

Arbetar för neutrala paket
Ur EU-perspektiv är förstås snuset en mycket liten fråga. Carl Schlyter tycker att EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som helhet är ”ganska bra”. Han välkomnar bland annat de föreslagna förbuden mot smaktillsatser och slim-cigaretter, liksom förslaget att reglera e-cigaretter.

När det gäller cigarettpaketens utseende anser han dock att kommissionens ambitionsnivå är för låg. I stället för de stora varningsbilder som kommissionen föreslår vill Carl Schlyter se helt standardiserade paket, liknande dem som har införts i Australien.

– Neutrala paket är den åtgärd som skulle få störst effekt på tobakskonsumtionen. Om man nöjer sig med varningsbilder kvarstår tobaksindustrins möjlighet att marknadsföra sina produkter genom logotyp och annan varumärkesdesign. Det är viktigt att ta bort den möjligheten. Jag kommer att arbeta för neutrala paket även om det ser ut att bli svårt att få igenom dem.

Begränsar industrikontakter
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har haft en öppen utfrågning om förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv. Den parlamentsledamot som utsetts till så kallad rapportör, Linda McAvan, engelsk socialdemokrat, har lagt fram ett första förslag till yttrande över kommissionens förslag.

Rapportörens förslag, liksom förslag från andra parlamentsledamöter som utsetts till så kallade skuggrapportörer, kommer nu att läsas och diskuteras i parlamentet. Ledamöterna kan föreslå ändringar. Enligt planerna ska utskottet enas om ett slutligt yttrande före sommaren så att EU-parlamentet kan behandla förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv efter sommaren.

Tobaksindustrin arbetar med olika former av lobbying för att påverka processen och utskottet försöker på olika sätt begränsa industrins möjligheter att påverka. Bland annat har samtliga ledamöter i utskottet fått ett PM som påminner och informerar om innebörden i den internationella tobakskonventionens artikel 5.3. Denna artikel säger att beslutsfattare är skyldiga att hindra tobaksindustrin från att påverka folkhälsopolitiken. Beslutsfattare ska ha så få kontakter med industrin som möjligt och öppet redovisa de kontakter de ändå har.

Rapportören Linda McAvan har hållit en separat utfrågning med enbart tobaksindustrin och tackar i övrigt nej till industrins närmanden. Carl Schlyter avstod från att delta i den utfrågningen.

– Jag har inget behov av att träffa tobaksindustrin som har en tradition av att ständigt ljuga.

Läs vidare