En av dessa processer pågår i EU-domstolen där Philip Morris International och BAT, British American Tobacco, ifrågasatt lagligheten i några av reglerna för cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv.

Den 23 december offentliggjordes ett yttrande av den så kallade generaladvokaten, rådgivaren, i målet. Han slår fast som sin åsikt att tobaksproduktdirektivets regler inte på någon punkt bryter mot existerande unionslagar i dess ambition att åstadkomma enhetliga villkor inom hela EU med det grundläggande målet att höja nivån på hälsoskyddet.

Domen i målet väntas i början av 2016 och hur den formuleras vet man inte i förväg. I de flesta fall brukar generaladvokatens uppfattning väl återspeglas i domarna.

Tobaksbolagen angriper utformningen av cigarettpaketen som från och med maj 2016 måste ha kombinerade varningar i text och bild på 65 procent av de båda stora sidorna.

Reglerna stipulerar också att förpackningarna ska vara kvadratiska och innehålla minst 20 cigaretter.

Tobaksbolagen ifrågasätter att direktivet ger medlemsländerna möjlighet att införa neutrala cigarettpaket om de vill, vilket flera länder nu är i full färd med.

Bolagen hävdar att den utformningen är ett hinder för den fria rörligheten av varor och ett intrång på subsidiaritetsprincipen, rätten till nationella och lokala beslut.

Generaladvokatens godkännande av tobaksproduktdirektivet innebär även att mentolcigaretter försvinner fyra år efter det att direktivet börjat tillämpas i maj 2016. Även reglerna för e-cigaretter står fast, nämligen reklam- och sponsorförbud och ett maximalt nikotininnehåll på högst 20 milligram per milliliter.

The Guardian

Läs vidare