Medicago, ett kanadensiskt bioteknikföretag, började år 2020 utveckla ett vaccin mot covid-19. Den kanadensiska regeringen stödde detta med över 170 miljoner kanadensiska dollar, cirka 1,4 miljarder svenska kronor, och förband sig att köpa 76 miljoner doser av vaccinet.

Medicago ägdes till en femtedel av Philip Morris International (PMI) som är ett av världens största tobaksföretag.

Den kanadensiska regeringen stödde alltså ett vaccin som finansierades av tobaksindustrin, i strid mot tobakskonventionens artikel 5.3, som förpliktar parterna att vidta åtgärder för att skydda folkhälsopolitiken från industrins kommersiella intressen.

Den här sortens partnerskap med regeringar och andra offentliga aktörer är viktiga för tobaksindustrin för att de innebär stora PR-möjligheter och kan bana väg till beslutsfattarna.

Vad som kan bli följderna av ett sådant samarbete visar till exempel 2021 års Global Tobacco Industry Interference Index, som rankar hur 80 av världens regeringar lyckas skydda folkhälsopolitiken från inblandning från tobaksindustrin. Enligt indexet kompromissade elva av de länder som tog emot välgörenhet eller donationer från tobaksföretag i början av pandemin med politiken för tobaksskatt. Genomförandet av lagstiftningen om tobakskontroll sköts upp i minst fyra länder.

Även om Medicagos vaccin godkändes av Health Canada i februari 2022, meddelade Världshälsoorganisationen WHO i mars att de inte skulle godkänna Medicagos vaccin på grund av dess koppling till tobaksindustrin.

Nyligen kom så nyheten att Mitsubishi Tanabe Pharma, Medicagos majoritetsägare, hade köpt PMI:s del av Medicago.

Kontentan är att ett vaccin som stöddes av den kanadensiska regeringen misslyckades med att få godkännande från WHO på grund av dess kopplingar till tobaksindustrin. Det är en konsekvens som kunde ha undvikits om regeringen hade uppfyllt sina förpliktelser enligt tobakskonventionen, enligt bloggen.

Läs hela inlägget på STOP:s webbplats.

Läs vidare