Skatten höjs med 12,5 procent i december och lika mycket från 1 september följande tre år.

Slutresultatet 2016 blir ett pris på cirka 120 kronor för ett cigarettpaket, högst i världen.

Den nyligen återtillträdde premiärministern Kevin Rudd höjde i april 2010 tobaksskatten med 25 procent, under sin förra tid som regeringschef. Något som uppges ha minskat tobakskonsumtionen med elva procent.

De nya skatterna är inte öronmärkta för användning i hälsovården och liknande, men Rudd har förklarat att de federala anslagen till cancerforskning och vård av cancersjuka kommer att öka.

Den ideella, federala organisationen Cancer Council beräknar att skattehöjningarna räddar minst 100 000 människor från en för tidig död, tack vare att prishöjningarna får minst 210 000 att sluta röka.

Till det kan läggas att de höga priserna kommer att avhålla åtminstone 40 000 ungdomar mellan 12 och 17 år från att börja röka. Det betyder på sikt ännu fler räddade liv.

– Skattehöjningarna är en fortsättning på den tobakspolitik som genom beslutet om neutrala cigarettpaket gjort Australien världsledande på det tobaksförebyggande området, säger professor Ian Olver, direktör på Cancer Council på organisationens hemsida. Han säger också att höjda tobaksskatter har störst effekt bland låginkomsttagare, som bär den största bördan av tobaksrelaterade sjukdomar.

För närvarande är det Norge som har de högsta cigarettpriserna med närmare en svensk hundralapp.

Källor: Cancer Council Australien

Sydney Morning Herald

De 20 länderna med de i dag högsta cigarettpriserna (The Guardian)

Läs vidare