De som insjuknat ska ha använt både nikotin och cannabis, och fått gradvisa symptom som andningssvårigheter, andnöd och bröstsmärta. Vissa rapporterade även kräkningar och diarrér, samt feber. Sjukdomsfallen är spridda i 29 olika delstater, och hittills har en person avlidit. 

Myndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, har startat en undersökning för att hitta orsaken till sjukdomsfallen. Det hastiga insjuknandet gör att man misstänker att det ligger någon typ av förorening bakom, kopplat till de oljor som används i e-cigaretter. Konsumenter varnas därför nu för att köpa e-cigarettprodukter på svarta marknaden.

Läs mer här och här

 

 

Läs vidare