WHO Report on the Global TobaccoEpidemic, 2017 konstaterar att allt fler länder inför viktiga tobaksbegränsande åtgärder som rekommenderas av tobakskonventionen och dess riktlinjer. Det handlar om allt ifrån varningsbilder på tobak till fler rökfria miljöer.Omkring 4,7 miljarder människor – 63% av världens befolkning – skyddas nu av minst en omfattande tobaksbekämpningsåtgärd. Procentandelen har fyrdubblats sedan 2007 då endast 1 miljard människor och 15% av världens befolkning hade ett sådant skydd av lagstiftningen i sina respektive länder.

Mer än hälften av de länder som gjort de mest omfattande tobaksförebyggande åtgärderna är låg- och medelinkomstländer.

– Det visar att framsteg är möjliga oberoende av ekonomisk status, framhåller WHO:s generalsekreterareDr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Läs vidare