Viljan att i framtiden sluta röka är mindre bland ungdomar som röker både tobak och cannabis (marijuana). Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Hela 53 procent av deltagarna hade rökt cannabis under den senaste månaden. Jämfört med dem som enbart rökte tobak var dubbelanvändarna yngre och hade rökt under kortare tid. Dubbelanvändarna levde också i mer välbärgade hushåll och använde mer alkohol och andra droger än de som enbart rökte tobak. Unga män rapporterade dubbelbruk oftare än unga kvinnor. Dubbelbrukarna hade mindre ofta planer på att så småningom sluta med tobak. Forskarna drar slutsatsen att resultatet stöder tidigare forskning som visat tydliga samband mellan tobaks- och cannabisrökning.

I Sverige pågår en nationell satsning för att vända den ökande cannabisanvändningen bland unga. Var femte pojke i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använd narkotika, vanligen cannabis. Tobaksfakta rapporterade nyligen om planer på att använda tobaksprevention som en av insatserna mot det ökade cannabisbruket.

Trots åtgärderna finns det tecken på att cannabisanvändningen än så länge fortsätta att öka. Under en 14 dagar lång polisinsats i södra Stockholm tog polisen hand om 85 ungdomar under 18 år som misstänks ha varit påverkade av cannabis och/eller för innehav eller langning. Den yngsta var 13 år, rapporterar nyhetssajten Drugnews. Vid liknande operationer tidigare år har inte ens hälften så många unga tagits om hand.

Läs vidare