Studien speglar på ett tydligt sätt hur tobaksepidemin breder ut sig över världen, hur den når kvinnor och män i olika utsträckning och hur den drabbar särskilt hårt i låg- och medelinkomstländer. Det är just mot dessa länder som tobaksindustrin riktar sina största marknadsföringsinsatser.

Studien visar hur fort ohälsobördan p.g.a. tobaksbruket växer och att det är bråttom för länderna att agera om de ska kunna förebygga en ännu värre katastrof.

Här hittar du studien.

Läs vidare