Studenterna Eric Liljestrand, Charlie Andersson och Hampus Ljungberg bestämde sig under kursen datajournalistik att ”gräva där de står” och undersöka snusanvändningen på Södertörns Högskola, söder om Stockholm.

Undersökningen visar att användningen av snus på skolan är mycket hög. Av de kvinnliga studenterna är det 45 procent som uppger att de snusar varje dag. Av de manliga studenterna är det 59 procent. Två tredjedelar använder vitt snus. Studenten Eric Liljestrand är noga med att påpeka att det finns en felmarginal på 8-9 procent, vilket innebär att det kan vara något fler eller något färre som snusar.

En 23-årig intervjuad kvinnlig student berättar att många i hennes klass, och nästan alla hennes vänner snusar.

­– Jag förstår att många snusar. Det är så lättillgängligt om man jämför med att röka exempelvis, så jag tror att det är den främsta anledningen.

För hennes egen del började för fem år sedan, när hon var 18 år.

– Till en början snusade jag på fester som sen ledde till en vana. Först var det ”nikotinkickarna” som var grejen men nu mår jag dåligt om jag inte har det, och när jag har det tänker jag inte på det, säger hon.

Några planer på att sluta har hon inte.

– Nu har jag snusat i fem år. Mycket pengar har bränts, men det förtränger jag. Jag behöver vara riktigt motiverad för att kunna sluta, men mår jag bra av det, varför skulle jag då sluta?

Södertörns högskola har avtal med studenthälsan på Karolinska Institutet, KI, och på plats på skolan finns kurator Ann-Louise Ebérus. Hon kände inte till studenternas undersökning men är inte förvånad med tanke på ökning av snus i samhället i stort. Hon tycker inte att det är en bra utveckling.

Finns stöd att få
–  All form av substansbruk kan innebära risker och negativa konsekvenser på kort och lång sikt varför ett viktigt arbete självklart är att få fler att aldrig börja använda substanser av olika slag, eller få hjälp att sluta.

Om studenten själv initierar ett samtal om sin egen snusanvändning brukar hon informera om stödinstanser som finns, där man också kan få hjälp och stöd av personer med gedigen kunskap i frågan.

– KI erbjuder dessutom ett livsstilstest där man som student kan testa sina vanor, få kunskap och tips och råd för att sluta snusa (och/eller röka).

På studenthälsan på Stockholms universitet har man också stöd för studenter som snusar och även andra studenter med tobaksbruk, berättar Sofia Shakibi, företagssköterska och styrelsemedlem på den ideella organisationen ”Sjuksköterskor mot Tobak” som har lång erfarenhet av att jobba med tobaksavvänjning på Sluta-Röka-Linjen.

– Våra företagssköterskor, bland annat jag, tar upp frågan om tobaksbruk i våra hälsosamtal med studenter som har bokat in sig för samtal om levnadsvanor eller psykisk hälsa. På vår hemsida har vi en sida för just ANDTS frågor där vi även fokuserar på tobak.

En extra satsning blir det under vecka 47, Tobaksfria veckan.Då kommer Sofia Shakibi göra reklam på Studenthälsans hemsida och startar en kampanj för stöd till tobaksavvänjning genom att erbjuda extra samtalstider till studenterna under den veckan 46-48. Samtalen är riktade till både svenska och engelska talande studenter.

Hon har då nytta av materialet som Sjuksköterskor mot Tobak har tagit fram.

– Jag använder mig av Kvalificerat rådgivande samtal och under samtalet har jag nytta av MI (Motiverande samtal), KBT och även fickminnen som är anpassade till olika grupper och situationer.

Fotnot: År 2022 var det 16 procent som snusade dagligen. Snus är numera den tobaks–nikotinprodukten som flest använder i Sverige. De flesta som snusar gör det varje dag.
Källa CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Läs vidare