TPP innehåller föreskrifter som hindrar tobaksbolagen från att utnyttja avtalet för att med rättsliga åtgärder sabotera lagar som stiftas för att minska tobaksbruket och förbättra folkhälsan.

Aspekter som fortfarande är ovissa när det gäller det kritiserade transatlantiska avtal som EU och USA förhandlar om.

– Vi hyllar USA och övriga länder som enats om avtalsramarna för att de stått upp mot tobaksindustrin och sätter folkhälsan främst.

Det skriver i ett gemensamt uttalande de tunga organisationerna American Cancer Society Action Network, American Heart Association, American Lung Association och Campaign for Tobacco-Free Kids.

– Det här är ett kritiskt steg framåt som gör slut på tobaksindustrins tilltagande missbruk av handelsavtal för att komma åt demokratiskt fattade beslut som rör folkhälsan.

– Tobaksindustrin kämpar mot WHO:s tobakskonvention genom att inleda eller hota med kostsamma rättsliga processer som kan avhålla regeringar från att besluta om nya tobakslagar.

– Det skydd som avtalet innebär är nödvändigt med tanke på tobaksindustrins metoder och deras hälsofarliga produkter som årligen dödar sex miljoner människor

Eftersom det krävs beslut i parlamenten för att TPP ska träda i kraft räknar organisationerna med en intensiv lobbyverksamhet från tobaksbolagen och deras allierade för att försöka urvattna vad som sägs om tobak och tobaksbolag i avtalet.

Man hyllar de hälsogrupper från hela världen som genom sin aktivitet påverkat utgången av TPP-förhandlingarna liksom de politiker i de tolv länderna som tagit ställning för skyddet av det tobakspreventiva arbetet.

Behandlingen av TPP i parlamenten kommer att ta tid. Avtalsskrifterna är omfattande och ska översättas till de olika språken. Sedan följer det politiska arbetet i varje parlament.

Det gemensamma uttalandet

Läs vidare