Sedan WHOs ramkonvention om tobakskontroll antogs har flera länder infört en eller flera av de evidensbaserade restriktioner som konventionen rekommenderar. Det handlar till exempel om högre skatter på tobak, reklamförbud och förbud mot rökning på offentliga platser.

I det senaste numretav Bulletin of the World Health Organization publiceras en studie av effekterna av regleringarna.Forskarna har studerat 41 länder som vidtagit åtminstone en större tobaksförebyggande åtgärd under 2007-2010.

Analysen visar att länderna tack vare detta kommer att undvika 7,4 miljoner förtida dödsfall fram till år 2050.Två insatserger särskilt tydligeffekt – utvidgning av rökfria miljöer och höjda tobaksskatter. Av de uppskattningsvis sju miljoner tobaksrelaterade dödsfall som totalt undviks fram till år 2050 genom att ökad tobakskontroll står höjda tobaksskatter för ungefär hälften av de räddade liven och rökfri miljö för ytterligare en tredjedel.

Många fler liv finns att rädda. Rökning beräknas orsaka ungefär sex miljoner dödsfall globalt varje år.

Läs vidare