I Sverige uppmärksammas dagen på flera håll genom aktiviteter för att öka medvetenheten om sambanden mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar.

Vid ett arrangemang i Genève delar WHO bland annat ut en lång rad utmärkelser, World No Tobacco Day Awards, till personer och organisationer som gjort viktiga insatser i det tobaksförebyggande arbetet i olika länder. Det går att följa WHO:s arrangemang direkt via webben. Länken och annat material finns på WHO:s kampanjsida.

Här är några fakta om tobak ochhjärt-kärlsjukdom:

  • Rökning ökar kraftigt risken för hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom ökar tobaksbruk risken för diabetes, som i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
  • Hjärt-kärlsjukdomar dödar fler människor än något annat i världen och tobaken ligger bakom 12 procent av dessa dödsfall.
  • I Sverige orsakar rökning varje år 22 500 nya fall av hjärt-kärlsjukdom samt 3 500 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom

Källor: WHO och Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Rapport, Socialstyrelsen, 2014.

Läs vidare