Trots att rökningen minskat till den lägsta registrerade nivån i landet, fortsätter fimpar att vara det vanligaste skräpet, enligt information på regeringens webbplats.

Bland de alternativ som regeringen tittar på är ett system för utökat producentansvar.

I Sverige har en utredning föreslagit att producenterna ska ta ett större ansvar för tobaksskräp som fimpar och prillor, som en anpassning till EU:s engångsplastdirektiv. Bland annat föreslås en nedskräpningsavgift och att tobaksproducenterna ska stå för kostnaderna för att sätta upp ett insamlingssystem för fimpar och prillor.

En nedskräpningsavgift har föreslagits även i Sverige, vilket Tobaksfakta skrivit om.

Läs vidare