Detta visar en ny studie som genomförts av forskare vid Imperial College London.

Att höga cigarettpriser leder till lägre spädbarnsdödlighet är känt sedan tidigare. Sambandet beror sannolikt på att höga priser leder till minskad rökning, och då även bland gravida och spädbarnsföräldrar. Rökning och annan nikotinanvändning under graviditet ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Att avstå från nikotin under graviditet och skydda spädbarnet från passiv rökning förebygger plötslig spädbarnsdöd.

Forskarna bakom den nu aktuella studien undersökte om spädbarnsdödligheten i ett land även påverkas av prisvariationerna på marknaden. I länder som höjer tobaksskatten försöker tobaksindustrin nämligen ofta hålla cigarettkonsumtionen uppe genom att se till att vissa märken är betydligt billigare än andra och marknadsföra dessa som budgetmärken. Forskarna ville ta reda på vilken betydelse denna taktik har för spädbarnsdödligheten.

Studien, som publicerades i tidningen JAMA Pediatrics, analyserade uppgifter om nästan 54 miljoner barn som föddes i 23 EU-länder 2004-2014. Under de tio åren minskade spädbarnsdödligheten i de undersökta länderna något och genomsnittspriset på cigaretter ökade samtidigt i samtliga länder.

Men på många håll fanns stora prisskillnader mellan budget- och premiummärken. Den genomsnittliga skillnaden mellan genomsnittspris och priset på budgetcigaretter varierade från 12,8 procent till 26,0 procent under studietiden.

En 10-procentig ökning av prisskillnaden mellan budgetcigaretter och medeldyra cigaretter kunde dock kopplas till 0,07 fler dödsfall per 1000 födda det följande året. Forskarna drar slutsatsen att 3195 barns liv skulle ha kunnat räddas under de tio åren om prisvariationen kunnat stoppas.

Dr Filippos Filippidis, huvudförfattare från Imperial School of Public Health, sade: ”Tack vare skatte- och priskontrollåtgärder är cigaretter i EU-länder dyrare än någonsin tidigare. Tobaksindustrin är dock bra för att hitta kryphål för att säkerställa att budgetcigaretter finns kvar. I den här undersökningen fann vi att tillgången på budgetcigaretter är förknippad med fler dödsfall av barn, säger Dr Filippos Filippidis, som ledde studien.

Forskarna efterlyser en skattepolitik som bekämpar företagens differentierade prisstrategi.

Läs vidare