Thailand är på väg att bli världsetta när det gäller storleken på varningsbilderna på cigarettpaket. Landets regering har fattat beslut om att införa varningsbilder som ska täcka 85 procent av såväl fram- som baksida på paketen. Därmed kommer Thailand att ha världens största varningsbilder bland länder som ej har neutrala paket (på Australiens neutrala paket täcker varningsbilderna 75 procent av framsidan och 90 procent av baksidan).

På bilden syns en av de bilder av tobakens skadeeffekter som kommer att kunna användas.

Thailands hälsoministerPradith Sinthawanarong får gratulationer från hälsofrämjande organisationer över hela världen som menar att de stora varningsbilderna kommer att kunna rädda många liv. Forskning visar att varningar på cigarettpaket och andra tobaksförpackningar ökar medvetenheten om tobakens hälsorisker. Hälsovarningar bidrar till att minska tobakskonsumtionen och allra effektivast är varningar med avskräckande bilder. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar alla länder att införa stora bildvarningar och denna åtgärd ingår i den internationella tobakskonventionens verktygslåda med effektiva tobaksförebyggande åtgärder. I vårt land har varningsbilder på tobak diskuterats en längre tid, men regeringen har ännu inte tagit något initiativ i den riktningen. Dock ingår stora varningsbilder i EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som nu är under behandling.

Tobaksindustrin väntas ha starka invändningar mot det thailändska beslutet. Tobakshandelsorganisationen Thai Tobacco Trade Association (finansierad av tobaksjätten Philip Morris) har redan protesterat i ett brev till hälsoministern.

Läs vidare