Rapporten slår fast att det inte har hänt något av betydelse i det svenska tobaksförebyggande arbetet de senaste fyra åren. Det sägs också att ”överraskande nog ger Sverige ofta INTE något stöd för kraftfulla tobakspolitiska åtgärder på europeisk och internationell nivå”.

– Resultatet av den nya rankningen var väntat, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta.

– Tyvärr månar regeringen numera mer om tobaksindustrins väl och ve än om våra barn och ungdomar. Förutom att utöva påtryckningar på EU om det svenska snuset säger regeringen nej till åtgärder som vi vet har effekter på tobaksbruket som t ex dold försäljning och neutrala paket.

Storbritannien är det land som rankats högst, både nu och i senast föregående undersökning 2007. Det beror på höga poäng på samtliga de sex områden som granskas. Landet beröms också för hur man genom att tillämpa WHOs tobakskonvention skyddar folkhälsan mot politiskt inflytande från den mäktiga engelska tobaksindustrin.

Storbritannien följs närmast av Irland, Norge, Turkiet, Island, Frankrike, Finland, Malta, och så Sverige. På tionde plats ligger Belgien.

Längst ner i rankningen finns Tjeckien, Luxemburg, Österrike och Grekland.

Det är den europeiska sammanslutningen av cancerorganisationer, ECL, holländska cancerfonden och Europeiska nätverket för tobaksprevention, ENSP, som undersökt de tobaksförebyggande aktiviteterna i Europas länder.

Rapportens engelska titel är ”The Tobacco Control Scale 2010 in Europe”. Den offentliggörs den 23 mars.

Det är sex områden som undersöks. De poängsätts i nedanstående ordning efter den vikt de bedöms ha i Tobakskonventionens breda åtgärdsstrategi:

  • Skatterna på tobak
  • Rökförbud i offentliga lokaler och på arbetsplatser
  • Information till konsumenterna i olika former
  • Förbud mot reklam och marknadsföring
  • Stora hälsovarningar på tobaksförpackningar
  • Stöd för rökavvänjning och tillgång till nikotinläkemedel

Gemensamt för rankningens fem ledande länder är höga tobaksskatter. I Norge kostade i juli i fjol ett paket Marlboro motsvarande 98 svenska kronor. Priserna varierar stort inom EU, från 22,50 kronor i de baltiska länderna till 75 på Irland. I Sverige är priset 49 kronor.

Dold försäljning i Europa förekommer i Island, Norge och Irland. Finland inför en sådan lag 2012. England, Skottland, Nordirland och Wales har kommit olika långt på väg till dold försäljning. England har dessutom beslutat utreda införandet av neutrala förpackningar.

Mer om undersökningen här:https://www.ensp.org/node/576

Läs vidare