Av de svenska männen uppger 77,8 procent av de tillfrågade att de är före detta rökare. Andelen kvinnor som slutat röka är 76,2 procent.

Dessutom har Sverige den lägsta andelen vuxna dagligrökare med under 15 procent.

Enligt den årliga nationella enkäten var 2015 andelen dagligrökare bland männen 9 procent och bland kvinnorna 11 procent.

ESS konstaterar att andelen rökare är lägst i de nordiska länderna samt i Storbritannien och Irland. Det vanligaste är att männen röker mest, så även på den punkten skiljer Sverige ut sig. Mest röker männen i Litauen och Ungern, 48,8 och 41,3 procent. Andelen rökare är störst i centrala och östra Europa.

European Social Survey, ESS, är en akademiskt driven intervjuundersökning som genomförts vartannat år sedan 2001. Syftet är att kartlägga och jämföra levnadsförhållanden och attityder samt att tolka förändringar i sociala, politiska och moraliska strukturer.

Undersökningarna styrs centralt från City University i London, men genomförs i varje land av nationella organ, i Sverige av sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Läs vidare