Under coronapandemin kom det uppgifter om att rökning skyddade mot allvarlig covid-19. Uppgifterna drogs sedan tillbaka sedan studien visade sig vara utförd av konsulter till tobaksindustri.

En ny studie på människor som testat positivt på covid-19 visar nu istället att rökning ökar risken att bli inlagd på sjukhus och dö av sjukdomen. Bland de 1 600 personer i studien som testade positivt för covid-19 löpte rökare 80 procent högre risk att läggas in på sjukhus än icke-rökare.

– Rökare är överrepresenterade bland utlandsfödda och bland personer med låg utbildning och låg inkomst i utsatta områden. Det är de grupper som har drabbats hårdast, säger Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap på KI till DN.

Läs studien här

Läs om studien i The guardian

Du som prenumererar på DN kan läsa artikel om studien  här

Läs vidare