AustralianSuper kommer att utesluta företag som säljer tobaksprodukter från sin portfölj. Tobaksinvesteringar kommer att ersättas med andra placeringar som ger långsiktig avkastning, skriver fonden i ett pressmeddelande. Förändringen ska genomföras successivt och beräknas vara klar i slutet av 2019.

Att helt utesluta en bransch från sina investeringar är ett ovanligt sätt för AustralianSuper att agera för att påverka näringslivet och samhället i en positiv riktning. Vanligen arbetar AustralianSuper i stället med ett särskilt program för aktivt ägande och försöker påverka företag som fonden investerat i.

”Vi anser att tobak kräver särskilda överväganden på grund av de skador den orsakar. Tobak är starkt beroendeframkallande och en största förebyggbara dödsorsaken i världen.”

We believe tobacco warrants special consideration due to its particular characteristics and the damage it causes. There is no safe level of consumption; it’s highly addictive and it is the largest preventable cause of death in the world.

Läs vidare