År 2013 gick startskottet för opinionssatsningen. Målet var att få fram ett politiskt beslut på riksnivå om ett datum då rökningen ska vara nere på så låg nivå att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Förebilden var internationell, men upplägget hade en egen, svensk profil. Under de år som hittills gått harTobaksfakta – oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot Tobak samlat stöd för en utfasning av rökningen inom olika sektorer i samhället. Allt fler frivilligorganisationer, myndigheter och företag har tagit beslut om att stödja satsningen och listan med stödjare på Tobaksfaktas webbplats fortsätter att växa. Samtliga landsting/regioner står i dag på listan och allt fler kommuner kommer med och listan är nu 178 namn lång.

Ett viktigt steg togs när dåvarande hälsominister Gabriel Wikström annonserade regeringens beslut att stödjaRökfritt Sverige 2025, men fortfarande efterlyser Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer en tydlig strategi eller handlingsplan för hur Sverige ska nå det målet. I juni planerar Folkhälsomyndigheten en nationell tobakskonferensTobacco Endgame-temat.

Läs vidare