Under coronapandemin har den så kallade nikotinhypotesen, att nikotin skulle skydda mot covid-19, lyfts fram i olika sammanhang. Studier om att rökare skulle ha bättre skydd mot viruset har dock blivit kritiserade från olika håll.

Nordforsk, som är underställt Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning, har beviljat ett anslag till ett nordiskt projekt som syftar till att syna nikotinhypotesen närmare i sömmarna. Den första studien från projektet visar att inte heller snusare har bättre skydd, utan snarare tvärtom. Studien, som presenterades i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports, visar att snusare löper 68 procent högre risk att drabbas av covid-19, jämfört med personer som inte nyttjar tobak över huvud taget.

Rosaria Galanti, professor emerita vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska institutet leder projektet. Hon säger till DN att det tydligen finns ”väldigt stora ekonomiska intressen i att kunna hävda det ena eller det andra när det kommer till tobak och covid-19.”

Läs artikeln i DN här

 

Läs vidare