Frågan om snus kan vara en inkörsport till rökning är otillräckligt undersökt och de norska forskarna ville se hur det ligger till med den saken bland tonårskillar. Detta bl.a. eftersom snusandet bland ungdomar ökar i Norge.

Deltagarna i studien var 16 år när de 2001 besvarade en enkät i en skolbaserad studie. Tre år senare besvarade de en ny enkät.

Resultaten visar att de snusande unga männen i högre utsträckning än icke snusande jämnåriga hade börjat röka under de tre åren mellan undersökningarna. Bland dem som snusade (men inte rökte) 2001 var det nästan dubbelt så vanligt att röka 2004.

Mönstret var att de snusande killarna lade till rökning till sina tobaksvanor. Det var alltså risken för dubbelanvändning som ökade. Det vanligaste var att dessa dubbelanvändare snusade till vardags och rökte då och då.

Studien har onlinepublicerats i den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control.
Här är en länk till sammanfattningen av artikeln.

Läs vidare