Studien visar också att rökstopp i tidig graviditet ger en liknande sänkning av risken för att barnet ska födas för tidigt.

”Våra resultat tyder på att nikotin spelar en viktig roll i de mekanismer som gör att rökning och snusande under graviditeten kan leda till för tidig födsel”, skriver forskarna.

Trots att allt fler av de barn som föds för tidigt tack vare den medicinska utvecklingen kan räddas till livet, är för tidig födsel fortfarande den vanligaste orsaken till spädbarnsdöd i industrialiserade länder. Dödsfallen bland för tidigt födda inträffar idag främst bland barn födda före graviditetsvecka 32.

Det är sedan flera år känt att rökande gravida oftare föder för tidigt (och råkar ut för andra graviditetskomplikationer). Varför rökning kan leda till för tidig födsel är ännu okänt och även kunskapen om sambanden mellan snusande och för tidig födsel är ännu relativt liten. De svenska forskarna tycker det är viktigt att fylla i dessa kunskapsluckor eftersom användningen av snus och annan rökfri tobak ökar i världen, främst bland kvinnor i barnafödande åldrar. Forskarna påpekar att tobaksindustrin anstränger sig att rekrytera nya kunder för sina rökfria produkter genom marknadsföring riktad till unga och till kvinnor. Annonseringen i tidnignar riktade till dessa målgrupper ökar och tillverkarna lanserar nya produkter som är designade för att tilltala kvinnor.

I studien användes information från det svenska medicinska födelseregistret om sammanlagt 871422 graviditeter och födslar under åren 1999-2009. I närmare fem procent av fallen föddes barnet för tidigt.

Ungefär hälften av de kvinnor som rökt eller snusat innan de blev gravida, hade slutat med tobak före första besöket hos mödrahälsovården. De flesta slutade när de förstod att de väntade barn.

Bland de kvinnor som fortsatte att röka eller snusa under graviditeten var risken för att barnet föddes för tidigt förhöjd med 43 respektive 34 procent jämfört med mammor som inte använt tobak.

De kvinnor som slutade snusa eller röka tidigt i graviditeten sänkte sin och barnets risknivå till samma nivå som de helt tobaksfria kvinnorna.

Detta visar, menar forskarna, dels att tobaksstopp i tidig graviditet har en viktig skyddseffekt och dels att snus och rökning påverkar risken för denna graviditetskomplikation i jämförbar utsträckning. Det senare tyder på att nikotinet har en nyckelroll eftersom det är detta ämne man får i sig från både cigaretter och snus.

Forskarna framhåller också att detta innebär att nikotinersättningsmedel inte är något säkert alternativ under graviditet.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare