Forskarna bakom analysen vägde samman resultaten från 15 studier under åren 1966-2011. Studierna omfattade sammanlagt nästan 1,4 miljoner människor, bland vilka 2395 begått självmord. Sammanvägningen visade att rökare har en nästan fördubblad risk för fullbordat självmord. Självmordsrisken är också större ju mer man röker.

Även före detta rökare hade en något högre självmordsrisk än rökfria personer.

Forskarna framhåller att det är viktigt att vara medveten om sambandet mellan rökning och fullbordat självmord, inte minst i länder med höga självmordstal och många rökare, som t.ex. Kina.

Studien har publicerats online i väntan på tryckning i tidskriften Journal of Psychiatric Research. Här en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Tidigare år publicerades en annan forskningsöversikt som vi8sade på ett starkt samband mellan rökning och depression. Det finns dubbelt så många rökare bland personer som haft en depression någon gång i sitt liv som bland icke deprimerade personer. Här är en länk till forskningsöversikten.

Läs vidare