– Det var inte så förvånande att barn till storrökare rökte. Det som överraskade oss var att andelen rökare var lika hög eller högre bland dem vars föräldrar slutat röka, skurit ned på rökningen eller börjat röka sent i livet, säger forskaren Mike Vuolo vid Purdue University i Indiana, USA.

Mike Vuolo genomförde studien, som är publicerad i tidskriften Pediatrics, tillsammans med Jeremy Staff vid Pennsylvania State University. I studien ingick 214 vuxna som i forskningsprogrammet the Youth Development Study regelbundet har lämnat uppgifter om sina levnadsvanor sedan 1988 då de var 14 år. Dessa personer var nu 38 år och hade sammanlagt 314 barn i åldrarna 11-19 år.

Bland de barn som hade föräldrar som aldrig rökt var det 8 procent som rökte. Bland barn till storrökare var rökning mer än tre gånger så vanligt, där rökte 25 procent. Andelen rökare bland dem vars föräldrar börjat röka efter att de fyllt 20 år var hela 29 procent och andelen bland barn till föräldrar som slutat röka eller minskat ned på rökningen var 23 procent.

Att ha ett äldre syskon som rökte sexfaldigade risken att själv röka.

– Sambandet mellan föräldrars och barns rökning är ingen nyhet, men jag hade trott att andelen rökare bland barn till dem som slutat skulle vara mycket lägre, säger Mike Voulo.

– Vi planerar att gå vidare i vår forskning och ta en närmare titt på vad det kan bero på att barn till föräldrar som slutat röka ändå själva röker i så hög grad.

Läs vidare