– Det är som om vuxenvärlden säger ”Varsågoda, här är det okej att röka”, säger Suzanne Bengtsson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms län presenterar idag rapporten ”Rökning på skolgårdar – en granskning av några gymnasier”. Rapporten kommer några dagar efter Statens folkhälsoinstituts uppmärksammade rapport om skolbarns hälsa som bl a visar att rökningen bland 15-åringar ökar.

Ända sedan 1994 är det, enligt Tobakslagen, förbjudet att röka på skolgårdar i Sverige. Ändå kommer fortfarande undersökning efter undersökning som säger samma sak; lagen om rökfria skolgårdar följs mycket dåligt och de flesta svenska skolbarn och –ungdomar ser ofta rökning på sin skolgård. Det förekommer till och med att vuxna röker på skolgårdarna och det är inte ovanligt att ungdomar röker där utan att vuxna som passerar säger till.

I slutet av vårterminen 2011 gjorde Länsstyrelsen i Stockholms län besök på åtta gymnasieskolor i ca 20 minuter vid lunchtid. På samtliga skolgårdar rökte elever, ibland samtidigt som vuxen personal var på skolgården. De sex av åtta skolor hade små kurar eller liknande där det var meningen att rökarna skulle hålla sig. Samtidigt fanns det ofta skyltar om att rökning var förbjuden på skolgården.

Vid uppföljningsbesök på skolorna framförde många av rektorerna att det är svårt att leva upp till lagstiftningen. De var också ofta oense med Länsstyrelsens representanter om vilket område som skulle definieras som skolgård. Någon rektor hävdade att skolan inte hade någon skolgård.

Det är skolledningen som har ansvar att Tobakslagens rökförbud följs. Tillsynsansvaret ligger hos kommunen. På ingen av de berörda gymnasierna hade någon kommun gjort något tillsynsbesök.

– Om antalet tobaksdebuter ska minska behöver kommunerna skärpa sina insatser så att lagen från 1994 faktiskt får den verkan som avses, säger Suzanne Bengtsson.

Här kan du ladda ned länsstyrelsens rapport.

Läs vidare