Att röka för att få vara med i sociala sammanhang och få vänner, tycks inte vara någon god idé. I alla fall inte på lång sikt. I en engelsk långtidsstudie har man följt människor från 50 år och uppåt och undersökt graden av social isolering och ensamhet under en 12-årsperiod. Studien visar att rökare är mer ensamma och isolerade än icke-rökare. Resultat stod fast även när man tog hänsyn till skillnader som kön och socioekonomi.

Undersökning ger bara svar på att skillnaden finns, men inte vad det beror på. Författarna till studien tror att det kan finnas en rad förklaringar:

  • Rökare har högre risk att drabbas av många fysiska åkommor som kan leda till isolering.
  • Rökare har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa, vilket kan leda till isolering.
  • Rökare har högre risk att dö i förtid, eftersom rökare ofta umgås med andra som röker är risken högre att deras vänner har dött.
  • Den sociala acceptansen för att röka har minskat, vilket i sig kan öka rökares isolering.

Studien är publicerad i The Lancet Regional Health Europé och bygger på data från English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Till studien

Läs vidare